Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4133 034
41752
043/4203263,043/4203444

Viera Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 725
41725

MUDr. Ján Dargaj

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Kamil Javorka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Martin Jonáš

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
Zamestnanec

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent VŠ učiteľ
043/4133 034
41752
043/4203444

MUDr. Michal Líška

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
Zamestnanec

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 034
41755
043/4203444

MUDr. Ján Švihra, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent VŠ učiteľ
[1]