Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4133 034
VoIP
41752
Poznámka
043/4203263,043/4203444
Publikačná činnosť

MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Kamil Javorka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 034
VoIP
41752
Poznámka
043/4203444
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Lepejová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 725
VoIP
41725

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 034
VoIP
41755
Poznámka
043/4203444
Publikačná činnosť