Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4131 005
41719
043/4203209

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Petra Ilovská

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 719
41719
043/4131005, 043/4203209

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupkyňa prednostu pre vedu a výskum
043/4203 211
41719

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť
043/4131 005
043/4203209

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
043/4131 005
043/4203209

MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1]