Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Krajinská nemocnica Martin:

Oddelenie pre choroby nervov a duše

 

OÚNZ Martin:

Neurologické oddelenie

 

Lekárska fakulta a Martinská fakultná nemocnica

Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine:

Neurologická klinika

 

doc. MUDr. Štefan Klima                       1945 - 1950

doc. MUDr. Karol Trávnik, CSc.              1950 - 1958

prim. MUDr. Ladislav Bevilaqua             1959 - 1962

prof. MUDr. Marek Böhm                      1962 - 1968

prof. MUDr. Václav Piťha, DrSc.            1968 - 1974

prof. MUDr. Karol Matulay                    1974 - 1976

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.         1976 - 2002

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.              2002 - 2018