Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

výučba predmetu neurológia v odbore všeobecné lekárstvo

denné doktorské štúdium
4. ročník, 7. a 8. semester (dvakrát zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

výučba predmetu neurológia v odbore všeobecné lekárstvo 

samoplatci v anglickom jazyku

denné doktorské štúdium
4. ročník, 7. a 8. semester (dvakrát zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

výučba predmetu neurológia v odbore zubné lekárstvo

denné doktorské štúdium
4. ročník, 7. semester (zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

výučba predmetu neurológia v odbore zubné lekárstvo 

samoplatci v anglickom jazyku

denné doktorské štúdium
4. ročník, 7. semester (zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

výučba predmetu neurológia v odbore ošetrovateľstvo

denné bakalárske štúdium

3. ročník, 5. semester (zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

externé bakalárske štúdium

3. ročník, 5. semester (zápočet, skúška)
Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Formy výučby:

odbor všeobecné lekárstvo
prednášky                     7 x 1,5 hod/semester
praktické cvičenia         7 x 3,25 hod/semester
praktická skúška, písomný test, teoretická ústna skúška

odbor zubné lekárstvo                                                        prednášky                    7 x 1,5 hod/semester                                          praktické cvičenia        7 x 1,5 hod/semester, teoretická ústna skúška

odbor ošetrovateľstvo
prednášky                    7 x 1,5 hod/semester
praktické cvičenia        7 x 1,5 hod/semester, teoretická ústna skúška