Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie

  • klinická neurofyziológia
  • epidemiológia ochorení NS
  • cerebrovaskulárne ochorenia
  • neuromuskulárne ochorenia
  • Parkinsonova choroba
  • neurodegeneratívne ochorenia
  • sclerosis multiplex a príbuzné jednotky
  • neuroimunológia