Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie

  • klinická neurofyziológia
  • epidemiológia ochorení NS
  • cerebrovaskulárne ochorenia
  • nervovosvalové ochorenia
  • humánne prionózy
  • neuroimunológia
  • epileptológia
  • vertebrológia
  • extrapyramídové ochorenia