Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
41742
043/4203484

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 431
41702

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 484
[1]