Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy
043/4203 484

MUDr. Róbert Rosival

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy

MUDr. Táňa Rajcigelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy
41742
043/4203484

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 431
41702

MUDr. Erika Mažgútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy

Oľga Kulichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
sekretárka
043/2633 782
41782
[1]