Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
VoIP
41742
Poznámka
043/4203484
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4203 431
VoIP
41702
Publikačná činnosť

MUDr. Tatiana Péčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 484
Publikačná činnosť