Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
VoIP
41742
Poznámka
043/4203484
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4203 431
VoIP
41702
Publikačná činnosť

MUDr. Tatiana Péčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť