Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Pracovníci Dermatovenerologickej kliniky každoročne vypisujú niekoľko tém ŠVOČ, na ktoré je možné sa prihlásiť osobne u zodpovedného školiteľa. Práca sa začína spravidla v septembri-októbri príslušného akademického roka a končí v máji. Práce je možné každoročne prezentovať na fakultnej Študentskej vedeckej konferencii.

Témy pre akademický rok 2013/2014: na stiahnutie