Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie vedecko-výskumnej činnosti v rokoch 2000-2007

Stručný popis vedecko-výskumnej orientácie pracoviska: Profesionálna vedecko-výskumná orientácia je plne v súlade s koncepciou odboru dermatovenerológia: problematike dematologických ochorení – autoimúnne stavy v dermatológií (predovšetkým skupina pľuzgiernatých autoimúnnych ochorení pemphigus – pemphigoid a sklerodermia ), paraneoplastické dermatózy (paraneoplastický pemphigus);

V oblasti onkodermatológie diagnostika a liečba melanoma malignum, sarcoma Kaposhi, primárnych lymfómov kože; fotodynamická liečba prekanceróz v dermatológii ako aj carcinoma baso a spinocellulare, ďalej problematika mastocytóz.

Z chronických dermatologických ochorení problematika stredne ťažkej a ťažkej formy psoriasis vulgaris a biologická liečba týchto ochorení, génový polymorfizmus u vybratých dermatologických ochorení, histopatológia v dermatológií, akoaj epidemiologické štúdie frekvencie výskytu atopického ekzému v našej populácii a problematika kontaktnej alergie na látky a do látok pridávaných farbív.

V oblasti venerológie a infekcií kože a povrchových slizníc. Problematika pohlavných chorôb (syfilis, kvapavka) ako aj sexuálne prenosných infékcií – chlamýdiové infekcie, mykotické infekcie, a problematika vírusov ľudského papilomu – HPV ( vplyv HPV vírusov na vznik spinocelulárneho karcinómu kože, dutiny ústnej penisu a ostatných povrchových slizníc).

Grantové úlohy za posledných 5 rokov

Kontaktná precitlivelosť na textilné farbivá a látky.
APVT grant č. 99-010606 na roky 2004-2007
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ivan Chromej, zástupca prof. MUDr. Juraj Péč,CSc.

Stanovenie kumulatívnej prevalencie atopickéhoekzému a komplexná analýza faktorov podmieňujúcich jeho výskyt
VEGA grant č. 1/4248/07 na roky 2007-2009
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ivan Chromej

Zmeny expresie regulačných proteínov apoptózy  v priebehu biologickej liečby psoriázy (efalizumab, etanercept, infliximab)
AV grant č.  4/0036/07 na roky 2007-2009
Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.J. Péč,CSc