Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

 1. výučba predmetu v 10. semestri v odbore všeobecné lekárstvo
  vedúci učiteľ: Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
 2. výučba predmetu v 10. semestri v odbore všeobecné lekárstvo - samoplatci
  vedúci učiteľ: Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
 3. výučba predmetu "Právne aspekty v ošetrovateľstve"  v 8. semestri v odbore ošetrovateľstvo (denné magisterské štúdium)
  vedúci učiteľ: Doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.
 4. výučba predmetu "Právne aspekty v ošetrovateľstve v 5. semestri v odbore ošetrovateľstvo (denné bakalárske štúdium)
  vedúci učiteľ: Doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

 

Formy výučby: prednášky, semináre, praktické cvičenia

Hodnotenie: zápočtový test, skúšky teoretické - forma ústna

Odkazy

Otázky na skúšku:

SK

Rozvrh na rok 2021/2022:

Všeobecné lekárstvo

Zubné lekárstvo