Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 7.1.21

Špecializačné štúdium: akreditácia špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie lekár - súdne lekárstvo

Interní doktorandi

MUDr. Michaela Šupejová
TémaVybrané reaktívne zmeny srdca a ich diferenciálno-diagnostický význam v súdnom lekárstve
Špecializácia
email

supejova3@uniba.sk

MUDr. Richard Sivulič
TémaSmrteľné komplikácie akútneho alkoholizmu
ŠpecializáciaForenzná alkohológia
email

sivulic2@uniba.sk

MUDr. Ivana Kumičíková
TémaAkútne a chronické požívanie alkoholu ako rizikový faktor samovraždy
Špecializáciasamovraždy
emailivana.kumicikova@gmail.com