Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 7.1.21

Špecializačné štúdium: akreditácia špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie lekár - súdne lekárstvo

Interní doktorandi

MUDr. Mária Marcinková
TémaSúdobé poznatky humánnej antropológie a ich implikácie do forenzných vied
Špecializáciaantropológia
emailmarcinkova.mar(at)gmail.com
Mária Putško, MA
TémaForenzná tafonómia a jej využitie pri určovaní doby smrti
Špecializáciaantropológia, tafonómia, paleopatológia
emailmaria(at)putsko.sk