Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 7.1.21

Špecializačné štúdium: akreditácia špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie lekár - súdne lekárstvo

Interní doktorandi

MUDr. Veronika Rybárová
TémaForenzná expertíza smrteľných nehôd potápačov s dýchacím prístrojom
Špecializáciapotápačská medicína
emailvera.rybarova(at)gmail.com
Mária Putško, MA
TémaVyužitie forenznej tafonómie v súdnolekárskej praxi
Špecializáciaantropológia, tafonómia, paleopatológia, identifikácia
emailmaria(at)putsko.sk
MUDr. Ivana Kumičíková
TémaAkútne a chronické požívanie alkoholu ako rizikový faktor samovraždy
Špecializáciasamovraždy
emailivana.kumicikova(at)gmail.com