Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 7.1.21

Špecializačné štúdium: akreditácia špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie lekár - súdne lekárstvo

Interní doktorandi

MUDr. Richard Sivulič
TémaSmrteľné komplikácie akútneho alkoholizmu
ŠpecializáciaForenzná alkohológia
Email

sivulic2@uniba.sk

Mgr. Katarína Hanzelyová
TémaAntropometria hrudnej kosti a jej využitie pre forenznú identifikáciu
ŠpecializáciaForenzná antropológia
Emailhanzelyova2uniba.sk
RNDr. Filip Babiak
TémaReferenčné hodnoty vybraných orgánov v dospelej slovenskej populácii
ŠpecializáciaForenzná antropológia
Emailbabiak6uniba.sk