Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
odborný asistent
Telefón
908902998
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 754
VoIP
41754
Publikačná činnosť

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 728
VoIP
41728
Publikačná činnosť

MSc. Simona Svítková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 768
VoIP
41768