Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 753
VoIP
41753
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 736
VoIP
41736
Publikačná činnosť

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Kalman, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Renáta Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Božena Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 727
VoIP
41727

MUDr. Vladimír Tancoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
Publikačná činnosť