Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736
41736

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Renáta Kováčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Božena Slezáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 727
41727
[1]