Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 753
41753

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736
41736

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Stanislav Hronček

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
vedecký a výskumný pracovník
043/2633 727
41727

MUDr. Michal Kalman, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Renáta Kováčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Katarína Lešková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Jozef Mičák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1] 2