Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálna pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

Pedagogická činnosť - pedagogický zbor

a.) učitelia – zamestnanci JLF UK v Martine

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

MUDr. Juraj Marcinek, PhD. (úväzok 0,2)

 

b.) doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia podieľajúci sa na výúčbe

Mgr. Katarína Janíková

MUDr. Vladimír Tancoš

MUDr. Matúš Jurík

 

c.)  externí učitelia – zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin (UNM)

MUDr. Peter Szépe, CSc. – primár, zástupca prednostu ÚPA JLF UK a UNM

MUDr. Juraj Marcinek, PhD.

MUDr. Michal Kalman

MUDr. Zdenko Huťka, CSc.

MUDr. Pavol Slávik

MUDr. Martina Bobrovská