Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Špecializačné štúdium

Špecializačné štúdium: akreditácia pre postgraduálne zdravotnícke vzdelávanie v odbore Chirurgia. Klinika je školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v odbore Chirurgia.