Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

TÉMY ŠVOČ – akad. r. 2020/2021

 

*CHIRURGICKÁ KLINIKA A TRANSPLANATČNÉ CENTRUM  JLF UK A UNM MARTIN*
*CLINIC OF SURGERY AND TRANSPLANTATION CENTRE JLF UK AND UNM MARTIN*

 

Názov témy / Topic:
Význam výživy pre onkologického pacienta v nemocničnom i domácom prostredí
a jeho informovanosť.

The importance of nutrition for cancer patients in the hospital and home
environment and awareness.

Školiteľ / Tutor:  *MUDr. Ivana DAŇOVÁ, PhD.
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 3.


Názov témy / Topic:
Rituximab v liečbe glomerulonefritíd.

Rituximab as a treatment of glomerulonephritis.

Školiteľ / Tutor:  *Doc. MUDr. Ivana DEDINSKÁ, PhD.
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 3.


Názov témy / Topic:
Efekt Novosevenu pri závažnom chirurgickom krvácaní.

Effect of Novoseven in severe surgical bleeding.

Školiteľ / Tutor:  *MUDr. Michal HOŠALA, PhD.
Požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 3.


Názov témy / Topic:
Elastografia axilárnych lymfatických uzlín pri karcinóme prsníka.

Elastography of axilary lymph nodes in breast cancer.

Školiteľ / Tutor:  *MUDr. Marek SMOLÁR, PhD., MPH.
požadovaný minimálny ročník štúdia študenta / Required academic year: 4.