Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.7 Chirurgia. Klinika je školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v odbore Chirurgia.