Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy, univerzity
043/4131 895
41738
41762,043/4203350

MDDr. Martin Bačinský

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Viera Buchová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Zamestnanec

MDDr. Bruno Čalkovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Zamestnanec

MUDr. Mária Hnátová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Zamestnanec

Leonard Janík

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Zamestnanec
043/2633 491
41491
Štefánikov ústav, učebňa stomatológie

MUDr. Radko Janovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Zamestnanec

MUDr. Janka Jenčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Libuša Kovalská

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
[1] 2 3