Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4131 895
VoIP
41716
Poznámka
043/4203880,043/4203350, 41737, 41773
Publikačná činnosť

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Viera Buchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Publikačná činnosť

MUDr. Mária Hnátová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4131 895
VoIP
41738
Poznámka
41762,043/4203350
Publikačná činnosť

Leonard Janík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Telefón
043/2633 491
VoIP
41491
Miestnosť
Štefánikov ústav, učebňa stomatológie

MUDr. Radko Janovský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

MUDr. Janka Jenčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Libuša Kovalská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť