Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Grant VEGA 1/1190/04 Adamicová, K., Péč, J., Fetisovová, Ž., Mellová, Y., Vrlík, M., Cingel, P., Péč, M., Petrisková, J., Statelová, D., Hrianka, M., Hargaš, L., Výbohová, D.: Morfologické prejavy systémovo liečených chronických dermatóz – imunohistochemické, TEM a molekulovobiologické hodnotenie epidermis a kapilár dermis s využitím počítačovej techniky. VEGA, 2004–2006.

Grant MFN 2003 – 2005 Malachovský, I., Statelová, D., Janíčková, M., Sitár, J. a kol.: Efekt artrocentézy v komplexnej liečbe porúch temporomandibulárneho kĺbu.

Grant MFN 2002 – 2004 Janíčková, M., Statelová, D., Sitár, J., Malachovský, I., a kol: Chirurgická liečba ochorení a úrazov v maxilofaciálnej oblasti u detí.

Grant MFN 2002 – 2004 Malachovský, I., Statelová, D., Janíčková, M., Sitár, J. a kol.: Možnosti liečby ochorení temporomandibulárneho kĺbu.

Grant MFN 2002 – 2004 Koniarová, A., Juriršicová, M., Statelová, D., Janíčková, M., Sitár, J., Malachovský, I. a kol.: Príčiny a liečba retinovaných zubov.

Grant MFN 2002 – 2004 Stiffel, W., Statelová, D., Sitár, J., Malachovský, I., Janíčková, M. a kol.: Možnosti brachyrádioterapie malígnych nádorov v oromaxilofaciálnej oblasti.     

Grant MFN 1997 – 2000 Fetisovová, Ž., Adamicová, K., Statelová, D. a kol.: Dermatofibroskopický obraz dermatóz

VS004: Statelová, D., Belejová, Z., Adamicová, K., Janíčková, M., Malachovský, I., Stiffel, W., Sitár, J.: Nové trendy v intraarteriálnej chemoterapii zhubných nádorov oromaxilofaciálnej oblasti. Martin, JLF UK 1999

41-10-04-05 Šubjak, J., Statelová, D. a kol.: Frekvencia, diagnostika, liečba a prevencia malígnych nádorov orofaciálnej oblasti v Stredoslovenskom kraji. 1981 – 1984.

41-04-01 Šubjak, J., Statelová, D. a kol.: Liečba zlomenín strednej tretiny tvárovej kostry. 1982 – 1985