Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

4. Valčianske nástrahy

V mene vedenia Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Vás týmto srdečne pozývame na odborné podujatie 5. Valčianske nástrahy, ktoré sa uskutoční v termíne 24. - 26. mája 2023