Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontaktné údaje

adresa:

Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny
Jesseniova lekárska fakulta UK a UNM
Kollárova 2
036 59 Martin

prednosta kliniky

  doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
  telefónny kontakt: 043/4203 359, 419
  e-mail: snosaljfmed.uniba.sk

 

 

 

 

 

sekretariát

                                  Elena Mikušová
                                  e-mail: sekrkdaimunm.sk
                                  telefónny kontakt: 043/4203 419, 192

Elena Mikušová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
sekretárka, sekretár
043/4203 419
043/4203936

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 359
41765
043/4203878,043/4203419
[1]