Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontaktné údaje

adresa:

Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny
Jesseniova lekárska fakulta UK a UNM
Kollárova 2
036 59 Martin

prednosta kliniky

  doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
  telefónny kontakt: 043/4203 359, 419
  e-mail: snosaljfmed.uniba.sk

 

 

 

 

zástupca prednostu kliniky

                                  MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.
                                  e-mail: vzolakgmail.com
                                  telefónny kontakt: 043/4203 944, 192

sekretariát

                                  Elena Mikušová
                                  e-mail: sekrkdaimunm.sk
                                  telefónny kontakt: 043/4203 419, 192