Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov

Psychiatrická klinika JLF UK v Martine participuje na špecializačnom študijnom programe Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na JLF UK v Martine.

Pracovníci kliniky dlhodobo školia:  
-    pregraduálne aj postgraduálne klinických psychológov 
-    pediatrov a neurológov pred špecializačnou skúškou v rámci povinnej praxe 
-    psychiatrov a pediatrov pred špecializačnou skúškou z detskej psychiatrie v rámci povinnej praxe

Prednosta kliniky je členom skúšobných komisií na LF UK v Bratislave v špecializačnom študijnom programe psychiatria a detská psychiatria.