Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Prednosta:Doc.MUDr. Igor O n d r e j k a, PhD.ondrejka@jfmed.uniba.sk
Zástupca pre pedagogickú činnosť:MUDr.PhDr. Igor Hrtánek, PhD. hrtanek@jfmed.uniba.sk
Odborní asistenti :

MUDr. PHDr.  Igor Hrtánek, PhD. 

MUDr. Miloslav Oppa, PhD.

MUDr. Dana Cesneková, PhD.

 

Interní doktorandi :

 

MUDr. Andrea Hamráková

MUDr. Peter Huťka

MUDr. Zuzana Muchová

Sekretariát:Viera Struhárikovápsch@jfmed.uniba.sk