Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Prednosta:Doc.MUDr. Igor O n d r e j k a, PhD.ondrejka@jfmed.uniba.sk
Zástupca pre pedagogickú činnosť:MUDr.PhDr. Igor Hrtánek, PhD. hrtanek@jfmed.uniba.sk
Odborní asistenti :

MUDr. PHDr.  Igor Hrtánek, PhD. 

MUDr. Miloslav Oppa, PhD.

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

 

Interní doktorandi :

 

MUDr. Andrea Hamráková

MUDr. Peter Huťka

MUDr. Zuzana Muchová

Sekretariát:Viera Struhárikovápsch@jfmed.uniba.sk

 

 

 

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Andrea Gurová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 722
41722
043/4203399, fax: 043/4133271

MUDr. Miloslav Oppa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viera Struháriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 723
41723
043/4203398, fax: 043/4133271
[1]