Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Školiteľ doktorandov v študijných programoch na JLF UK v Martine:

– ošetrovateľstvo /3/;

- verejné zdravotníctvo /2/;

- klinická farmakológia;

- na LF UK v Bratislave – psychiatria /3/

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia:

- v študijnom odbore Psychiatria na LF UK v Bratislave od akademického roka 2008/2009
- v študijnom odbore Klinická farmakológia na JLF UK v Martine od akademického roka 2009/2010
- v študijnom odbore Ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine od akademického roka 2009/2010
- v študijnom odbore neurológia na JLF UK v Martine od r. 2011

Psychiatrická klinika JLF UK v Martine školí interných doktorandov z klinickej farmakológie.