Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Vedecké konferencie 2017

Konferencie s aktívnou účasťou pracovníkov Psychiatrickej kliniky UNM v r. 2017

1.     Pedopsychiatria nie je len posledných 40 strán

         10. - 11. február 2017, Hotel Slamený dom, Malá Ida

2.      Sympózium s medzinárodnou účasťou k 80 výročiu založenia detskej
         psychiatrickej liečebne Hraň

         12.-13.mája 2017, Detská psychiatrická liečebňa Hraň

3.     VI. Konferencia biologickej psychiatrie

         15. - 17. 6. 2017, Piešťany

4.      „Od plienok po vienok“
          Konferencia pri príležitosti 20 výročia založenia CPPPaP v Bytči 

5.     17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

         19.-21.10.2017, Hotel Carlton Bratislava

6.     XV. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou

         23. - 25. november 2017, Smolenický zámok, Smolenice