Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Plán výučby na zimný semester 2021/2022 sa nachádza v sekcii "pregraduálne štúdium". 

 

The teaching plan for the winter semester 2021/2022 can be found in the section "pregraduálne štúdium".