Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Ortopedická klinika zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť ochorení a úrazov pohybového aparátu. Pregraduálnu výučbu o ochoreniach a úrazoch muskuloskeletárneho systému. Výučba na klinike sa týka študentov všeobecného lekárstva v V. a VI. ročníku štúdia v slovenskom a anglickom jazyku. Formy výučby sú: prednášky, praktické cvičenia a semináre, praktické skúšky, priebežná kontrola štúdia, klasifikovaný zápočet z ortopédie a traumatológie pohybového aparátu v V. ročníku štúdia a praktická výučba študentov pred štátnou rigoróznou skúškou z chirurgie v VI. ročníku štúdia. Výučbu zabezpečujú prednosta kliniky, 1 odborný asistent a 1 asistent.

Na klinike pracuje 21 lekárov, 64 sestier, 24 nižších zdravotníckých zamestnacnov, 2 dokumentačné sestry a 1 rehabilitačný pracovník. Klinika má 66 postelí, z toho 30 je na úrazovom oddelení, 6 postelí má JIS, na ortopedickom oddelení je 30 postelí, z nich je 6 vyčlenených na izolovanom septickom oddelení a 4 na pooperačnej jednotke. Na klinike sú 3 operačné sály. 2 aseptické sú súčasťou operačného traktu, septický sál je na prízemí.

Klinika má viacero ambulancií  z toho 1 je pohotovostná úrazová ambulancia a 1 ortopedická ambulancia. Práca na klinike je zameraná hlavne na rekonštrukčnú aloplastiku ramenného, bedrového a kolenného kĺbu a stabilizačné operácie zlomenín pohybového aparátu. V jednodňovej chirurgii sa zameriavame na artroskopické operácie hlavne kolenného a ramenného kĺbu.

V oblasti výskumnej činnosti je rozpracovaná klinická štúdia „Smart Set“ (o používaní kostných cementov). V roku 2003 bolo na klinike zriadené celoslovenské centrum SAR (Slovenský artroplastický register). Klinika pod vedením MUDr. L. Nečasa PhD funguje aj ako medzinárodné školiace centrum pre operačnú techniku konzervatívneho drieku od firmy De-Puy a operačnú techniku použitia tenzora ligament pri aloplastike kolenného kĺbu od firmy Lima.