Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Libor Nečas, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 721
VoIP
41721
Poznámka
043/4203535
Publikačná činnosť

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Chmúrny, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Marian Melišík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Publikačná činnosť

MUDr. Marek Rovňák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
lekár-asistent
Publikačná činnosť

Janka Uhlárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
sekretárka
Telefón
434203587
VoIP
4203587
Miestnosť
Ortopedická klinika - SAR 3/0
Poznámka
tel., fax: 043/4133692
Publikačná činnosť