Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Odborný asistent

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
výskumný pracovník

MUDr. Martin Feranec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Jozef Holjenčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
výskumný pracovník

doc. MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
docent vysokej školy

MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Peter Lisý

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
výskumný pracovník

MUDr. Marian Melišík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Odborný asistent

MUDr. Marek Rovňák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
výskumný pracovník

Janka Uhlárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Sekretárka, sekretár
043/2633 721
043/4203 587
41721
Ortopedická klinika - SAR 3/0
tel., fax: 043/4133692
[1]