Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Ortopedické oddelenie vzniklo v Martinskej nemocnici v máji 1946. Bolo umiestnené v pavilóne č.3, malo 25 postelí, ambulanciu a sádrovňu. Nemalo vlastné operačné sály. Operovalo sa jeden krát v týždni na chirurgickom oddelení. V roku 1950 sa zvýšil počet postelí na 48. Väčšina pacientov boli chorí s kostnými a kĺbovými infekciami. U detí okrem infekcie prevažovali následky po vrodenom vykĺbení bedrových kĺbov.

Traumatologické oddelenie vzniklo v roku 1954 vyčlenením 12 postelí na ortopedickom oddelení. Jeho prvým primárom sa stal Artúr Fried. V roku 1967 viedol traumatologické oddelenie prim. MUDr. Jaroslav Váňa (1967 – 1970), ktorý prešiel z I. chirurgickej kliniky, kde sa venoval hlavne cievnej chirurgii. Od roku 1970 bol vo funkcii primára traumatologického oddelenia MUDr. Jozef Kubínyi (1970-1989). V roku 1989 sa stal zástupcom prednostu OTK pre traumatológiu prim. MUDr. Peter Gémeš.

V roku 1946 nastúpil do funkcie primára ortopedického oddelenia MUDr. František Fabián (1946-1952).  Prim. MUDr. Fabiána v roku 1952 vystriedal MUDr. Ján Gáll (1952-1986), asistent Ortopedickej kliniky z Košíc.

1. októbra 1967 bola ustanovená fakultná nemocnica a do funkcie prednostu II. chirurgickej kliniky ortopedicko-traumatologickej bol menovaný Doc. MUDr. Andrej Kukura (1967-1978). Prestavba kliniky bola dokončená v roku 1977. Vybudovali sa 2 operačné sály, počet postelí sa zvýšil na 90 (52 ortopedické oddelenie, 38 traumatologické oddelenie).

Samostatná Ortopedicko-traumatologická klinika vznikla v roku 1978. Jej prednostom sa stal Doc. MUDr. Eduard Kalman, CSc. (1978-1989), z I. Ortopedickej kliniky v Bratislave. Ťažisko jeho odbornej orientácie bola detská ortopédia. Kládol dôraz na komplexný vývoj ortopédie a traumatológie pohybového aparátu. Prevenciu, dispenzarizáciu, včasnú diagnostiku a liečbu detských ortopedických ochorení (najmä l.c.c. syndróm). Včasnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku nádorových ochorení kostí za úzkej spolupráce s patológom. Rozvíjal konzervatívnu - funkčnú liečbu zlomenín chrbtice a končatín. Napísal skriptá „Traumatológia končatín a chrbtice“. Vychoval 3 kandidátov vied. 

V roku 1986 do funkcie zástupcu prednostu pre ortopédiu nastúpil prim. MUDr. Ivan Hromec (1986-2000). V roku 1989, 1990 a 1992-1994 striedavo bol poverený vedením Ortopedicko-traumatologickej kliniky. V období 1990-1992 sa stal prednostom kliniky Doc. MUDr. Ivan Horský, CSc. z I. Ortopedickej kliniky v Bratislave.

Od marca 1994 bol prednostom Ortopedicko-traumatologickej kliniky MUDr. Jozef Masár, CSc. (1994-2007). V roku 1998 ho habilitovali na docenta ortopédie. Do funkcie zástupcu OTK pre ortopédiu bol menovaný v roku 2003 MUDr. Libor Nečas. Od konca roka 2007 bol poverený a neskôr menovaný do funkcie prednostu Ortopedicko-traumatologickej kliniky MUDr. Jozef Drímal, CSc. Od roku 2012-2023 bol prednostom Ortopedickej kliniky MUDr. Libor Nečas, PhD. Od roku 2018 bol zástupcom prednostu Ortopedickej kliniky MUDr. Zoltán, Cibula PhD. Od decembra 2023 je menovaný za prednostu Ortopedickej kliniky MUDr. Zoltán Cibula PhD.

Zástupcom prednostu Ortopedickej kliniky je od roku 2023 MUDr. Marián Melišík, PhD. a zástupcom pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť  Doc. MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.