Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Ortopedické oddelenie vzniklo v Martinskej nemocnici v máji 1946. Bolo umiestnené v pavilóne č.3, malo 25 postelí, ambulanciu a sádrovňu. Nemalo vlastné operačné sály. Operovalo sa jeden krát v týždni na chirurgickom oddelení. V roku 1950 sa zvýšil počet postelí na 48. Väčšina pacientov boli chorí s kostnými a kĺbovými infekciami. U detí okrem infekcie prevažovali následky po vrodenom vykĺbení bedrových kĺbov.

Traumatologické oddelenie vzniklo v roku 1954 vyčlenením 12 postelí na ortopedickom oddelení. Jeho prvým primárom sa stal Artúr Fried. V roku 1967 viedol traumatologické oddelenie prim. MUDr. Jaroslav Váňa (1967 – 1970), ktorý prešiel z I.chirurgickej kliniky, kde sa venoval hlavne cievnej chirurgii. Od roku 1970 bol vo funkcii primára traumatologického oddelenia MUDr. Jozef Kubínyi (1970-1989). V roku 1989 sa stal zástupcom prednostu OTK pre traumatológiu prim. MUDr. Peter Gémeš, ktorý pôsobí vo funkcii doteraz.

V roku 1946 nastúpil do funkcie primára ortopedického oddelenia MUDr. František Fabián (1946-1952).  Prim. MUDr. Fabiána v roku 1952 vystriedal MUDr. Ján Gáll (1952-1986), asistent Ortopedickej kliniky z Košíc.

1. októbra 1967 bola ustanovená fakultná nemocnica a do funkcie prednostu II. chirurgickej kliniky ortopedicko-traumatologickej bol menovaný Doc. MUDr. Andrej Kukura (1967-1978). Prestavba kliniky bola dokončená v roku 1977. Vybudovali sa 2 operačné sály, počet postelí sa zvýšil na 90 (52 ortopedické oddelenie, 38 traumatologické oddelenie).

Samostatná Ortopedicko-traumatologická klinika vznikla v roku 1978. Jej prednostom sa stal Doc. MUDr. Eduard Kalman, CSc., (1978-1989), z I. Ortopedickej kliniky v Bratislave. Ťažisko jeho odbornej orientácie bola detská ortopédia. Kládol dôraz na komplexný vývoj ortopédie a traumatológie pohybového aparátu. Prevenciu, dispenzarizáciu, včasnú diagnostiku a liečbu detských ortopedických ochorení (najmä l.c.c. syndróm). Včasnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku nádorových ochorení kostí za úzkej spolupráce s patológom. Rozvíjal konzervatívnu - funkčnú liečbu zlomenín chrbtice a končatín. Napísal skriptá „Traumatológia končatín a chrbtice“. Vychoval 3 kandidátov vied.

V roku 1986 do funkcie zástupcu prednostu pre ortopédiu nastúpil prim. MUDr. Ivan Hromec (1986-2000). V roku 1989, 1990 a 1992-1994 striedavo bol poverený vedením Ortopedicko-traumatologickej kliniky. V období 1990-1992 sa stal prednostom kliniky Doc. MUDr. Ivan Horský, CSc. z I. Ortopedickej kliniky v Bratislave.

Od marca 1994 bol prednostom Ortopedicko-traumatologickej kliniky MUDr. Jozef Masár, CSc. (1994-2007). V roku 1998 ho habilitovali na docenta ortopédie. Do funkcie zástupcu OTK pre ortopédiu bol menovaný v roku 2003 MUDr. Libor Nečas, ktorý pôsobí v tejto funkcii doteraz. Od konca roka 2007 bol poverený a neskôr menovaný do funkcie prednostu Ortopedicko-traumatologickej kliniky MUDr. Jozef Drímal, CSc. Od novembra 2012 bol menovaný nový prednosta Ortopedickej kliniky MUDr. Libor Nečas PhD.