Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 749
VoIP
41749
Poznámka
043/4132450,043/4203254, 043/2633749
Publikačná činnosť

MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4132 450
Poznámka
043/4203192,043/4203254
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4132 450
Poznámka
043/4203198,043/4203254
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4132 450
Poznámka
043/4203132, 043/4203254
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Jančinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

prof. Mgr. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4203 959
VoIP
41710
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Stanislava Suroviaková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť