Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vážení študenti,

 

v nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť informačný list predmetu, témy na semináre a praktické cvičenia a skúšobné otázky.

 

S pozdravom,

MUDr. Juraj Halička, PhD.

ENGLISH SPEAKING STUDENTS

Dear students,

 

here you can find course unit information, topics for seminars and exam questions.

 

With best regards,

 

Juraj Halička, MD., PhD.