Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História a súčasnosť

Samostatné očné oddelenie v martinskej fakultnej nemocnici vzniklo s 37 lôžkami v roku 1936 v uvoľnených priestoroch tretieho pavilónu. K nim pribudli ďalšie lôžka na prízemí šiesteho pavilónu. Súčasne sa vytvorila očná ambulancia a operačná sála. Primárom tohto 66 lôžkového oddelenia sa stal MUDr. Jozef Pajtáš, ktorý prišiel do Martina z asistentského miesta bratislavskej očnej kliniky. V roku 1948 sa očné oddelenie presťahovalo do priestorov dokončeného ôsmeho pavilónu, kde sídli dodnes. V tom čase malo 90 lôžok, avšak v roku 1950 sa, po zriadení urologického oddelenia, zredukoval počet lôžok na 43.

Od zavedenia výučby medicíny v Martine v roku 1962 viedli výučbu očného lekárstva prof. MUDr. Jozef Šuster a doc. MUDr. Tomáš Mazalán externe z Bratislavy. Prvé roky sa oftalmológia vyučovala v rámci katedry chirurgických disciplín (vedúci doc. MUDr. P. Šteiner), ale už v školskom roku 1967/1968 bola v martinskej fakultnej nemocnici zriadená samostatná očná klinika. V priebehu uplynulých rokov boli vedením kliniky poverení: doc. Kožoušek CSc. 1967-1968, doc. Oláh CSc. 1968-1974, doc. Ševčík CSc. 1974-1991, MUDr. Halás CSc. 1992-1993, doc. Máliš CSc. 1994-2009 a MUDr. Žiak PhD. od roku 2009 po súčasnosť.

Výučba očného lekárstva sa uskutočňuje od školského roku 1994/95 v piatom ročníku všeobecného lekárstva. Dotvtedy bola oftalmológia súčasťou predmetov vyučovaných v šiestom, záverečnom ročníku štúdia. Sama výučba prebieha v zimnom semestri školského roku v rozsahu 3 praktických hodín a jednej prednáškovej na výučbový týždeň. V ostatnom období sa výučba predmetu realizuje vo forme dvojtýždňových blokov, čo umožňuje študentom hlbšie preniknúť do predmetu. Pretože prednášané témy pri takomto rozvrhu nenadväzovali na látku preberanú na praktikách s blokovou formou výučby, prebiehajú prednášky počas 2 týždňov pred začatím semestra. Od školského roku 1995/96 sa vedie výučba oftalmológie tiež v anglickom jazyku pre zahraničných študentov. V ostatnom období sa zdigitalizovala didaktická technika a prednášky aj teoretická časť praktickej výučby sa realizujú multimediálnou projekciou.

Pri výučbe oftalmológie sa kladie dôraz na nové poznatky, ale zároveň aj na to, aby sa študentom poskytol čo možno najucelenejší pohľad na očné lekárstvo, základné vyšetrovacie postupy oka a jeho funkcie, refrakčné chyby, na problematiku detských očných chorôb, glaukóm a choroby zadného segmentu oka. Televíznym systémom vybavený operačný mikroskop umožňuje poslucháčom sledovať priebeh očných operácii na monitore z pohľadu operatéra. Tak bolo možné do programu praktickej výučby zaradiť aj priamu účasť poslucháčov na vnútroočných mikrochirurgických operáciách. 

V dnešnej dobe na očnej klinike prevažuje operačná liečba sivého zákalu šošovky (katarakta) s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky. Naša klinika, ako jedno z mála pracovísk, má certifikát na implantáciu šošoviek s pseudoakomodačným efektom, ktorý umožňuje čiastočné preostrenie zraku z diaľky na blízko. Vykonávame operácie proti glaukómu (zelený zákal) chirurgickou cestou (krvavou) aj nekrvavou, pomocou laseru. Realizujeme liečbu detského škúlenia, konzervatívnou, aj chirurgickou cestou, liečbu zápalových ochorení oka a prídavných očných štruktúr vrátane liečby nádorov oblasti okolia oka a oka samotného. Poskytujeme tiež liečbu kŕčovitých sťahov mihalníc pomocou botulotoxínu.

Ďalej sa naša klinika zaoberá diagnostikou a liečbou zeleného zákalu – glaukómu, pričom ako jediné pracovisko na Slovensku využívame najmodernejšie diagnostické prístroje, umožňujúce kvantifikáciu všetkých, v súčasnosti známych, modalít charakteristických pre toto ochorenie. Konkrétne ide o GDxVCC - laserový merač hrúbky vrstvy nervových vlákien sietnice, OCT SPECTRALIS - optický koherenčný tomograf a HRT II – Heidelberg retina - tomograf na meranie veľkostných parametrov terča zrakového nervu.

Liečba diabetickej retinopatie – chronickej komplikácie cukrovky je dlhoročným záujmom kolektívu Očnej kliniky. K dispozícii máme aj liečbu laserovým lúčom, a to pomocou argónového laseru a diódového zeleného laseru. V diagnostike pokročilosti chorobného procesu, používame fluoresceínovú angiografiu snímanú pomocou laserového Heidelberg retina angiografu a na vyšetrenie prítomnosti a kvantifikáciu opuchu žltej škvrny prístroj OCT SPECTRALIS.