Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav lekárskej biofyziky

Adresa ústavu:

Ústav lekárskej biofyziky

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 4

03601 Martin

Telefón sekretariát: 043/2633406   VoIP: 41406

Vedúci ústavu:

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

jan.jakusuniba.sk

VoIP: 41402   Tel: 043/2633402

Osobná webstránka: odkaz

Sekretariát:

PhDr. Eva Holíková

eva.holikova@uniba.sk

VoIP: 41406   Tel: 043/2633406

Zástupca vedúceho ústavu:

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

ivan.poliacekuniba.sk

VoIP: 41444  Tel: 043/2633444

Správca webu:

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

michal.simerauniba.sk