Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

 

Interní doktorandi

Ing. Miroslav Kohan - kohanjfmed.uniba.sk

Téma: Hodnotenie odpovedí organizmu na expozíciu vysokofrekvenčných elektromagnetických poliach v pásmach mobilnej komunikácii.

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


Ing. Jakub Míšek -  misekjfmed.uniba.sk

Téma: Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia a ich účinky na centrálny nervový systém u zvierat a ľudí

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


Ing. Zuzana Kotmanová - kotmanovajfmed.uniba.sk

Téma: Neurotransmisia a neuromodulácia pri reflexných odpovediach respiračného traktu

Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Externí doktorandi

Mgr. Lucián Zastko

Téma: Účinky ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia s nízkou intenzitou na ľudské bunky

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.