Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

 

Interní doktorandi

Ing. Miroslav Kohan - kohanjfmed.uniba.sk

Téma: Hodnotenie odpovedí organizmu na expozíciu vysokofrekvenčných elektromagnetických poliach v pásmach mobilnej komunikácii.

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


Externí doktorandi

Mgr. Lucián Zastko

Téma: Účinky ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia s nízkou intenzitou na ľudské bunky

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.