Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Interní doktorandi

Ing. Daniel Parízek - parizek4@uniba.sk

Téma: Muzikoterapia a autonómny nervový systém

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Ing. Katarína Sládičeková -

Téma: Interakcie nízko a vysokofrekvenčných elektromagnetických polí a ich vplyv na činnosť  elektronických prístrojov používaných v lekárstve

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.