Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Interní doktorandi

Ing. Lukáš Martvoň - martvon5uniba.sk

Téma: Moderné metódy analýzy a modelovania respiračných motorických dejov.

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Ing. Daniel Parízek - parizek4uniba.sk

Téma: Muzikoterapia a autonómny nervový systém

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Ing. Katarína Sládičeková -

Téma: Interakcie nízko a vysokofrekvenčných elektromagnetických polí a ich vplyv na činnosť  elektronických prístrojov používaných v lekárstve

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Externí doktorandi

Mgr. Ondrej Boško

Téma: Snímanie a spracovanie biologického signálu so zameraním na experimentálnu neurofyziológiu a respirológiu

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Poliaček, Phd.


Mgr. Lucián Zastko

Téma: Účinky ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia s nízkou intenzitou na ľudské bunky

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.