Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov

Všeobecné lekárstvo

Biomedicínske inžinierstvo

Osnovy výučby predmetu Lekárska biofyzika pre biomedicínske inžinierstvo (Bc.)

Prednášky na stiahnutie


ÚSTNA SKÚŠKA

Termíny na skúšku

Otázky na skúšku pre biomedicínske inžinierstvo (Bc.)