Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov

Pre absolvovanie kreditového testu je potrebné poznať svoje prihlasovacie údaje (meno, heslo) do akademického informačného systému (AIS).

Všeobecné lekárstvo

Nelekárske študijné odbory

Sylaby prednášok a praktických cvičení z predmetu biofyzika a rádiológia 2020

<output>Sylaby prednášok a praktických cvičení</output>

<output>Sylaby prednášok a praktických cvičení</output>

Osnovy výučby predmetu biofyzika a rádiológia

Prednášky a protokoly na stiahnutie

Požiadavky na získanie kreditov

Ako písať abstrakt

Odporúčaná literatúra


Biomedicínske inžinierstvo

Osnovy výučby predmetu Lekárska biofyzika pre biomedicínske inžinierstvo (Bc.)

Prednášky na stiahnutie

Osnovy výučby predmetu Lekárska biofyzika pre biomedicínske inžinierstvo (Ing.)

Prednášky na stiahnutie


ÚSTNA SKÚŠKA

Termíny na skúšku

Otázky na skúšku pre biomedicínske inžinierstvo (Bc.)

Otázky na skúšku pre biomedicínske inžinierstvo (Ing.)