Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov

2021 / 2022

Prednášky pre všetky študijné programy budú prebiehať dištančne, a to aj počas štátnych sviatkov. Študijný program Zubné lekárstvo bude mať prednášky spojené so štud. programom Všeobecné lekárstvo. Prednášky budú nahrávané v MS Teams a poskytnuté študentom na opätovné prezretie. Praktické cvičenia nebudú realizované počas štátnych sviatkov prezenčne. V prípade, že bude záujem môžu sa praktické cvičenia počas štátnych sviatkov realizovať dištančne.

Všeobecné lekárstvo

Biomedicínske inžinierstvo

Osnovy výučby predmetu Lekárska biofyzika pre biomedicínske inžinierstvo (Bc.)

Prednášky na stiahnutie

Osnovy výučby predmetu Lekárska biofyzika pre biomedicínske inžinierstvo (Ing.)

Prednášky na stiahnutie


ÚSTNA SKÚŠKA

Termíny na skúšku

Otázky na skúšku pre biomedicínske inžinierstvo (Bc.)

Otázky na skúšku pre biomedicínske inžinierstvo (Ing.)