Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav lekárskej biochémie

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekásrka fakulta v Martine
Ústav lekárskej biochémie
Adresa: Malá Hora 4. 03601 Martin
Sekretariát: Hana Kušnierová, Zuzana Sekaninová
E-mail: kusnierovajfmed.uniba.sk , sekaninovajfmed.uniba.sk
Telefón: 043/2633 407 VoIP: 41407

Pedagogickí zamestnanci