Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav telesnej výchovy

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekásrka fakulta v Martine
Ústav telesnej výchovy
Adresa: Malá Hora 4, 03601 Martin
E-mail: simecekjfmed.uniba.sk
Telefón: 043/2633 410
VoIP: 41410