Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav cudzích jazykov

Adresa ústavu:

Ústav cudzích jazykov

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 5

036 01  Martin

Sekretariát:

Martina Dobáková

Tel. č.: 043/2633211

VoIP: 41211

E-mail: cjazjfmed.uniba.sk, martina.dobakovauniba.sk

Vedúca ústavu:

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Tel. č.: 043/2633213

VoIP: 41213

E-mail: bozena.dzuganovauniba.sk

Zástupca vedúceho ústavu pre pedagogickú činnosť:

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Tel. č.: 043/2633519

VoIP: 41519

E-mail: anna.barnauuniba.sk