Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav lekárskej biológie

Vedúci ústavu:

prof. MUDr. Martin Péč, PhD. MPH

tel.: 043/2633440

email: martin.pec@uniba.sk

 

Sekretariát:

Eva Kohútová

 

Kontakt:

Malá Hora 4, 036 01, Martin

tel.: 043/2633408

email: eva.kohutova@uniba.sk