Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

Organizovanie vedeckých a odborných podujatí

Organizátori:

 • 41. Dni lekárskej biofyziky, 30.5 - 1.6.2018, Martin

 • 25. Martinské dni dýchania s medzinárodnou účasťou, Martin, 2016
 • VI. Slovenské biofyzikálne sympózium, Martin, 2014
 • XXV. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou, Martin, 2002

 

Spoluorganizátori:

 • 3rd International Workshop: Applied Informatics in Biomedicine and Medical Engineering,  Žilina, 1999 
 • Martinské dni dýchania s medzinárodnou účasťou, 2000
 • Slovenské biofyzikálne sympózium, Herľany, 2004
 • Slovenské biofyzikálne sympózium, Herľany, 2006

Aktívna účasť na konferenciách

 • Dni lekárskej biofyziky 
 • Advances in pneumology 
 • Slovenské biofyzikálne sympózium
 • ERS - International congress
 • International Symposium on Cough - London
 • Experimental Biology
 • AMEE