Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Výstupy v podobe učebníc, monografií alebo skrípt:

Vedecká monografia

  • Jakuš J., Tomori Z., Stránsky A.: Neuronal Determinants of Breathing, Coughing and Related Motor Behaviours: Basics of Nervous Control and Reflex Mechanisms, Martin, Wist, 2004, 335 p. ISBN 80-8049-381-2

Kapitola vo vedeckej monografii

  • Jakuš J.: Central Control of the Cough Reflex. pp 117-171. In: Korpáš J., Paintal S., Anand A., eds. Péčová R., Tatár M., Fraňová S., Hanáček J., Javorka K., Jakuš J., Mokrý  J., Nosáľová G., Plutinský F., Sadloňová J., Šútovská M.: Cough From Lab to Clinic. 2006, New Delhi: Ane Books, India, 348 p. ISBN- 81-8052-107-9

Učebnice a skriptá

  • Jakuš J., Stránsky A.: Biomechanika dýchání. pp.128-144. In: Navrátil L., Rosina J. a kol.  eds. Medicínska biofyzika, Grada, 2005: 1-524. ISBN 80-247-1152-4
  • Stránsky A.: Všeobecná neurofyziológia, s.437-460. In: Javorka a kol.: Lekárska Fyziológia, Martin, Osveta,s.r.o.,670s., 2006 druhé vydanie ISBN- 80-8063-231-6
  • Baráni H. a kol.: Návody na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky, Bratislava, UK, 2005,112s. (Skripta) ISBN- 80-223-2075-7
  • Jakuš J., Poliaček I., Šimera M.: Practical Tasks in Medical Biophysics, Martin, Osveta, 2013, 144 pp.
  • Šimera, Michal, Jakuš, Ján, Poliaček, Ivan a kol.:Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky s praktickými úlohami : vysokoškolské skriptá. 1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. 232 s. ISBN 978-80-8187-056-9.
  • Jakub Míšek, Marcel Veterník, Ján Jakuš, et al.: Medical biophysics with practical course, 2nd rev., updated and extended (English) ed. Martin: Jessenius Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava, 2022, 253 p. ISBN 978-80-8187-129-0.