Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 402
VoIP
41402
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
Telefón
043/2633 444
VoIP
41444
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 431
VoIP
41431
Publikačná činnosť

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 468
VoIP
41468
Publikačná činnosť

Ing. Marcel Veterník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 476
VoIP
41476
Miestnosť
215
Publikačná činnosť

Ing. Jakub Míšek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
VoIP
41475
Publikačná činnosť

PhDr. Eva Holíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 406
VoIP
41406

Ing. Oľga Králiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 492
VoIP
41492

Mgr. Lucia Cibulková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

Monika Hrončová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii