Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Diplomové práce a ŠVOČ

Diplomové práce

 • Témy diplomových prác pre akademický rok 2020/2021

Diplomové práce riešené na Ústave lekárskej biofyziky:

 •  Beáta Marčanová

Téma: Úprava mäkkých tkanív ústnej dutiny pomocou lasera - smile design in stomatology. 

Školiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

 •  Soheil Mostafavi

Téma: Role of the solitary tract nucleus in respiratory tract functions. 

Školiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

 •  ...

Téma:

Školiteľ: Ing. Marcel Veterník, PhD. 

 •  Boris Dobroľubov

Téma: Modulácia kašľa a dýchania rapheálnou retikulárnou formáciou predĺženej miechy

Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

 • Lucia Babálová

Téma: Zmeny parametrov motorických a reflexných dejov respiračného systému po chladovej blokáde periférnych nervov u experimentálnych zvierat.

Školiteľ: RNDr. Michal Šimera, PhD.

ŠVOČ


Práce ŠVOČ riešené na Ústave lekárskej biofyziky:

 Akademický rok 2019/2020:

 • Peter Škula, Igor Kakas, Peter Vrba, Patrik Tkač, Janka Jakušová:

Téma: Meranie nízkofrekvenčných elektromagnetických polí počas rôznych režimov mobilných telefónov.

Školiteľ: Ing. Jakub Míšek, PhD. 

 • Ján Haluška:

Téma: Efekt sily stimulácie na kašľový vzor.

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., Ing. Marcel Veterník, PhD., Ing. Lukáš Martvoň

 • Beáta Marčanová:

Téma: Úprava mäkkých tkanív ústnej dutiny pomocou lasera - smile design in stomatology.

Školiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD. 

 • Soheil Mostafavi:

Téma: Rozdielna inhibícia kašľa v NTS prostredníctvom GABA(A) antagonistu u mačiek.

Školiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD. 

 

 Akademický rok 2018/2019:

 • Soheil Mostafavi:

Téma: Interakcia exspiračného reflexu s mechanicky indukovaným kašľom u mačiek. (1. miesto na 40. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školiteľ: RNDr. Michal Šimera, PhD., prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

 • Peter Škula, Igor Kakaš, Peter Vrba, Patrik Tkáč:

Téma: Meranie nízkofrekvenčných elektromagnetických polí počas rôznych režimov mobilných telefónov. (2. miesto na 40. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školiteľ: Ing. Jakub Míšek, PhD., prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Akademický rok 2016/2017:

 • Lucia Babálová:

Téma: Pohlavné rozdiely v mechaniky indukovanom kašli u anestézovaných mačiek. 

Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Akademický rok 2015/2016:

 • Boris Dobroľubov:

Téma: Modulácia kašľa a dýchania GABAergnou inhibíciou v raphe predĺženej miechy u mačiek. (1. miesto na XXXVII. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

 • Lucia Babálová:

Téma: Zmeny kašľového vzoru počas inspiračnej a exspiračnej oklúzie. (3. miesto na XXXVII. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

 

Akademický rok 2013/2014:

 • Boris Dobroľubov:

Téma: Zmeny dýchania a kašľa po inhibícii neurónov v raphe predĺženej miechy u mačiek (3. miesto na XXXV. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školitelia: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.


Akademický rok 2010/2011:

 • Michal Cibulka, Boris Dobroľubov, Matej Vidoman:

Téma: Význam štruktúr stredovej časti predĺženej miechy pri generovaní kašľa a kýchania u králika. (1. miesto na XXXII. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školitelia: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


Akademický rok 2007/2008:

 • Kozlowski Andrzej:

Téma: The Interaction of the Aspiration Reflex and Tracheal Cough in Experiments on Anesthetized Cats (XXIX. Študentská vedecká konferencia na JLF UK v Martine)

Školitelia: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


Akademický rok 2006/2007:

 • Rácz Patrik (Sekcia nelekárskych odborov):

Téma: Špecifiká prístupu rádiologického asistenta k detskému pacientovi v rádiodiagnostike (3. miesto na XXVIII. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školitelia: Mgr. Nadežda Višňovcová, Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH


Akademický rok 2003/2004:

 • Dagmar Kovalová, Ján Porubčan:

Téma: Mapovanie reflexného oblúka aspiračného reflexu metódou c-Fos génovej imunoexpresie u mačiek (3. miesto na XXV. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školitelia: Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc., RNDr. Erika Halašová, PhD.