Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav anatómie

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4

036 01 Martin

Vedúca ústavu:

Doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.
VOIP: 41 441
e-mail: desanka.vybohova@uniba.sk
 


Sekretariát:
Mgr. Stanislava Šebová-Mrvečková
telefón sekretariát: 43 26 33 403
VOIP: 41 403
e-mail: anatjfmed.uniba.sk
 
Laboratórium:
VOIP: 41 459