Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav anatómie

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav anatómie
Adresa:  Malá Hora 4,  036 01 Martin

Vedúca ústavu: Doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.
VOIP: 41 426
e-mail: mellovajfmed.uniba.sk
 
Sekretariát:
Mgr. Stanislava Šebová-Mrvečková
telefón sekretariát: 43 26 33 403
VOIP: 41 403
e-mail: anatjfmed.uniba.sk
 
Laboratórium:
VOIP: 41 459