Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav histológie a embryológie

vedúci ústavu:   prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

sekretariát:         Jana Višňovcová

 

Kontakt:

Malá Hora 4, 036 01  Martin

Telefón:        043 - 2633405

VoIP:             41405

E-mail:           jana.visnovcova@uniba.sk