Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výučba predmetu Lekárska biofyzika

Ústav lekárskej biofyziky zabezpečuje výučbu predmetu lekárska biofyzika pre: Všeobecné lekárstvo - 2. stupeň VŠ vzdelávania v zimnom semestri v 1. ročníku štúdia (v slovenskom a anglickom jazyku), Ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia pre 1. stupeň VŠ vzdelávania (bakalár) v dennej aj externej forme a Odbor Biomedicínske inžinierstvo na Žilinskej Univerzite v 3. a 4. ročníku štúdia.

Všeobecné lekárstvo - 2. stupeň VŠ vzdelávania (MUDr.)

Výučba predmetu lekárska biofyzika v zimnom semestri 1. ročníka štúdia, (8 kreditov) - informačný list predmetu

vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
vyučujúci:

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
 • prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.,
 • Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.,
 • doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.,                          
 • Ing. Marcel Veterník, PhD.
 • Ing. Jakub Míšek, PhD.

Výučba predmetu lekárska biofyzika v jazyku anglickom v zimnom semestri 1. ročníka štúdia (8 kreditov) - informačný list predmetu (course description)

vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
vyučujúci:

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
 • prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.,
 • Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.,
 • doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.,                          
 • Ing. Marcel Veterník, PhD.
 • Ing. Jakub Míšek, Phd.

Zubné lekárstvo (MDDr.)

Výučba predmetu lekárska biofyzika v zimnom semestri 1. ročníka štúdia, (6 kreditov) - informačný list predmetu

vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
vyučujúci:

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
 • prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.,
 • Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.,
 • doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.,                          
 • Ing. Marcel Veterník, PhD.
 • Ing. Jakub Míšek, Phd.

Nelekárske zdravotnícke programy - denná forma

Ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia

1. stupeň VŠ vzdelávania (bakalár) - informačný list predmetu

vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
vyučujúci:

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
 • prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.,
 • Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.,
 • doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.,                          
 • Ing. Marcel Veterník, PhD.
 • Ing. Jakub Míšek, PhD.

Ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia - externá forma

Ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia

1. stupeň VŠ vydelávania (bakalár) - informačný list predmetu

vedúci učiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
vyučujúci:

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
 • prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.,
 • Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.,
 • doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.,                          
 • Ing. Marcel Veterník, PhD.
 • Ing. Jakub Míšek, PhD.

Odbor Biomedicínske inžinierstvo na Žilinskej Univerzite

Inžiniersky program
Výučba predmetu  lekárska biofyzika v 3. ročníku štúdia

garant: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

vyučujúci: 

 • prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
 • prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Výučba predmetu  základné diagnostické a liečebné metódy v medicíne v 4. ročníku štúdia

garant: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

vyučujúci: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


Formy výučby: prednášky, praktické cvičenia, semináre, priebežná kontrola štúdia (testy, ústne preverovanie), ústna skúška.