Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 602
VoIP
41602
Poznámka
41697
Publikačná činnosť

Katarína Jesenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
VoIP
41827, 41693

MUDr. Marta Jošková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
VoIP
41828
Publikačná činnosť

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Elena Martvoňová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 603
043/2633 819
VoIP
41603 41819

prof. Mgr. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 619
VoIP
41619
Publikačná činnosť

Viera Šlepcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 603
043/2633 819
VoIP
41603

Ingrid Štifilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 632
VoIP
41632
Publikačná činnosť

Študenti 3. stupňa štúdia - denná forma - študijný odbor 7.2.3 farmakológia

Na Ústave farmakológie pôsobia v rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti aj denní doktorandi - ich aktuálny zoznam nájdete v časti Postgraduálne štúdium.

Výskumní pracovníci - BioMed

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD. - t.č. MD

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD. - t.č. MD

Ing. Anna Urbanová, PhD. - t.č. MD