Zamestnanci

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 602
VoIP
41602
Poznámka
41697
Publikačná činnosť

Katarína Jesenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
VoIP
41827, 41693

MUDr. Marta Jošková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
VoIP
41828
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent
Telefón
043/2633 619
VoIP
41619
Poznámka
41816
Publikačná činnosť

Gabriela Rohoňová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 603
VoIP
41603
Miestnosť
17
Poznámka
41819

Ingrid Štifilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 632
VoIP
41632
Publikačná činnosť

Študenti 3. stupňa štúdia - denná forma - študijný odbor 7.2.3 farmakológia

Na Ústave farmakológie pôsobia v rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti aj denní doktorandi - ich aktuálny zoznam nájdete v časti Postgraduálne štúdium.

Výskumní pracovníci - BioMed

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD. 

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD.

Ing. Anna Urbanová, PhD.