Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 602
41602

Mgr. Eduard Gondáš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Katarína Jesenská

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
41827, 41693

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
41697

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41631

Kvetoslava Kotrádyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 619
41619
Ústav farmakológie, BioMed, Malá Hora 4C, 3. poschodie, 4.45

Viera Šlepcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819
41819

Ingrid Štifilová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokej školy
043/2633 632
41632
[1]

Študenti 3. stupňa štúdia - denná forma - študijný odbor 7.2.3 farmakológia

Na Ústave farmakológie pôsobia v rámci vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti aj denní doktorandi - ich aktuálny zoznam nájdete v časti Postgraduálne štúdium.

Výskumní pracovníci - BioMed

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD. - t.č. MD

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD. - t.č. MD

Ing. Anna Urbanová, PhD. - t.č. MD