Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav farmakológie

Vitajte na stránke Ústavu farmakológie JLF UK v Martine!

Kliknutím na jednotlivé položky v ľavom menu sa dozviete o histórii ústavu, jeho zamestnancoch, výskumnom zameraní, organizovaných podujatiach ako aj riešených projektoch. 

Dôležitú časť tvoria informácie pre študentov v rámci pregraduálneho a postgraduálneho štúdia.

Pracovisko sa na konci júna 2015 presťahovalo z pôvodných prietorov predklinických pracovísk na ul. Sklabinskej 26 do novovybudovaného Biomedu na Malej Hore 4C.

„Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja“
www.biomedmartin.sk