Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff of the department

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 602

Mgr. Eduard Gondáš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Katarína Jesenská

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 619

Viera Šlepcová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819

Ingrid Štifilová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
profesor vysokej školy
043/2633 632
[1]

PhD students - study field 7.2.3 Pharmacology

There are several PhD students involved in both pedagogical and scientific activities - their list is available at Post-graduate study.

Research workers - BioMed

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD.

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD.

Ing. Anna Urbanová, PhD.