Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff of the department

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 602
VoIP
41602
Note
41697
Publications

Katarína Jesenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
VoIP
41827, 41693

MUDr. Marta Jošková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
VoIP
41828
Publications

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Elena Martvoňová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 603
043/2633 819
VoIP
41603 41819

prof. Mgr. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/2633 619
VoIP
41619
Publications

Viera Šlepcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 603
043/2633 819
VoIP
41603

Ingrid Štifilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
043/2633 632
VoIP
41632
Publications

PhD students - study field 7.2.3 Pharmacology

There are several PhD students involved in both pedagogical and scientific activities - their list is available at Post-graduate study.

Research workers - BioMed

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD.

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD.

Ing. Anna Urbanová, PhD.