Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

Pracovníci ústavu farmakológie sa pravidelne podieľajú na príprave a organizovaní rôznych vedeckých podujatí. 

Každoročne usporadúvajú Kovalčíkov deň s podtitulom Nové trendy vo farmakoterapii. Okrem toho opakovane organizovali Farmakologické dni ako aj Martinské dni dýchania.

Od roku 2010 pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK každoročne vydávajú recenzovaný zborník prác "Martinskej školy farmakológie" s názvom Nové trendy vo farmakoterapii (dostupný voľne na stiahnutie v pdf formáte)