Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.
Prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Základné údaje, kontakt

E-mail: juraj.mokry@uniba.sk

Telefón: +421 43 2633 619

VoIP: 41619