Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Pracovníci ústavu farmakológie v spolupráci s niekoľkými externými prednášajúcimi zabezpečujú komplexnú pregraduálnu výučbu farmakológie a klinickej farmakológie.

 

Podrobnosti nájdete v uvedených odkazoch

- všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo (VL a ZL)

- nelekárske študijné programy (NŠP)

 

Okrem toho je pracovisko akreditované pre poskytovanie postgraduálneho (doktorandského) štúdia v odbore farmakológia ako aj klinická farmakológia.

 

Informačný list

Pre nahliadnutie na informačný list predmetu kliknite:

Všeobecné lekárstvo/Zubné lekárstvo/General medicine

Nelekárske študijné programy